KK > Pieredze > Pašvaldības - ziņu arhīvs

 • Brocēnu novada pašvaldība

  08.06.2015

  Pašvaldība nodrošina savas teritorijas parku, mežaparku, kultūrvēsturisko, dabas objektu un kapsētu vides sakopšanu un zaļo atkritumu apsaimniekošanu. lasīt tālāk

 • Tukuma novada pašvaldība

  06.06.2015

  Talsu ielā 4, Tukumā, LV-3101 / Tālr.: 63122707 / Fakss: 63107243 / http://www.tukums.lv/ e-pasts: dome@tukums.lv lasīt tālāk

 • Brocēnu novada pašvaldība

  11.05.2015

  Brocēnu novada pašvaldība Lielcieceres iela 3, Brocēni, LV – 3851 Tālr.: 63807300 ; Fakss: 63807298 http://www.broceni.lv e-pasts: dome@broceni.lv Reģ.Nr: 90000024417 Par atkritumu apsaimniekošanu atbildīgā persona: Ārijs Sproģis. Pašvaldība nodrošina savas teritorijas parku, mežaparku, kultūrvēsturisko, dabas objektu un kapsētu vides sakopšanu un zaļo atkritumu apsaimniekošanu. Bioloģisko atkritumu šķirošana tiek nodrošināta Brocēnu pilsētas daudzdzīvokļu mājās. Zaļie parka… View Article lasīt tālāk

 • Tukuma novada pašvaldība

  11.05.2015

  Tukuma novada pašvaldība Talsu ielā 4, Tukumā, LV-3101 Tālr.: 63122707; Fakss: 63107243 http://www.tukums.lv/ e-pasts: dome@tukums.lv Reģ.Nr: 90000050975 Par atkritumu apsaimniekošanu atbildīgā persona: Ģirts Ruģelis, tālr.: 63122707 Pašvaldība nodrošina savas teritorijas parku, mežaparku, kultūrvēsturisko, dabas objektu un kapsētu vides sakopšanu un zaļo atkritumu apsaimniekošanu. Notekūdeņu dūņas tiek nodotas komersantam un tālāk izmantotas lauksaimniecībā. Pašvaldībai ir savs… View Article lasīt tālāk

 • Ķekavas novada pašvaldība

  20.04.2015

  Ķekavas novada pašvaldība Gaismas ielā 19, k-9, Ķekava, LV-2123 Tālr.: 67935803; Fakss: 67935819 http://www.kekava.lv e-pasts: novads@kekava.lv Reģ.Nr: 90000048491 Par atkritumu apsaimniekošanu atbildīgā persona: Sigita Varika, tālr.: 26417724 Pašvaldība nodrošina savas teritorijas kapsētu vides sakopšanu un zaļo atkritumu apsaimniekošanu. Notekūdeņu dūņas tiek nodotas apsaimniekošanai uzņēmumam. Pašvaldība veic zaru šķeldošanu. Šķeldu nelielos apjomos izmanto apstādījumu mulčēšanai. lasīt tālāk

 • Cēsu novada pašvaldība

  10.04.2015

  Cēsu novada pašvaldība Bērzaines ielā 5, Cēsīs, LV-4100 Tālr.: 64161800; Fakss: 64161801 http://www.cesis.lv e-pasts: iac@dome.cesis.lv Reģ.Nr: 90000031048 Par atkritumu apsaimniekošanu atbildīgā persona: Pašvaldība nodrošina savas teritorijas parku, mežaparku, kultūrvēsturisko, dabas objektu un kapsētu vides sakopšanu un zaļo atkritumu apsaimniekošanu. Zaļie atkritumi tiek nodoti atkritumu apsaimniekotājam kompostēšanai un apglabāšanai sadzīves atkritumu poligonā. Notekūdeņu dūņas tiek apstrādātas… View Article lasīt tālāk

 • Carnikavas novada pašvaldība

  03.04.2015

  Carnikavas novada pašvaldība Stacijas iela 5, Carnikava, LV – 2163 Tālr.: 67993814; Fakss: 67993814 http://www.carnikava.lv e-pasts: dome@carnikava.lv Reģ. Nr: 90000028989 Par atkritumu apsaimniekošanu atbildīgais uzņēmums: PA „Carnikavas Komunālserviss”, tālr.: 67993705 Pašvaldība nodrošina savas teritorijas parku, mežaparku, kapsētu, pludmales, iekšējo dambju, pašvaldības īpašumu, valsts un pašvaldības ceļu vides sakopšanu un zaļo atkritumu apsaimniekošanu. Notekūdeņu dūņas tiek… View Article lasīt tālāk

 • Ozolnieku novada pašvaldība

  03.04.2015

  Ozolnieku novada pašvaldība Stadiona iela 10, Ozolnieki, Ozolnieku novadā, LV – 3018 Tālr.: 63084721; Fakss: 63084721 http://www.ozolnieki.lv e-pasts: ozolnieki@ozolnieki.lv Reģ.Nr: 90001623310 Par atkritumu apsaimniekošanu atbildīgā persona: Guntis Dukurs, tālr.: 28628991 Pašvaldība nodrošina savas teritorijas parku, mežaparku un kapsētu vides sakopšanu un zaļo atkritumu apsaimniekošanu. Pašvaldība ir ierīkojusi savu kompostēšanas laukumu un veic zaru šķeldošanu. Komposts… View Article lasīt tālāk

 • Viļānu novada pašvaldība

  03.04.2015

  Viļānu novada pašvaldība Kultūras laukums 1a, Viļāni, Viļānu novads, LV-4650 Tālr.: 64628033; Fakss: 64628035 http://www.vilanunovads.lv/ e-pasts: novads@vilani.lv Reģ.Nr: 90009114114 Par atkritumu apsaimniekošanu atbildīgā persona: Vasīlijs Arbidāns, tālr.: 26498494 Pašvaldība nodrošina savas teritorijas parku, mežaparku un kapsētu vides sakopšanu un zaļo atkritumu apsaimniekošanu. Pašvaldība 2014. gadā ir uzsākusi sava kompostēšanas laukumu izveidi. Notekūdeņu dūņas tiek apstrādātas… View Article lasīt tālāk

 • Priekuļu novada pašvaldība

  03.04.2015

  Priekuļu novada pašvaldība Cēsu prospektā 5, Priekuļi, Priekuļu novads, LV-4126 Tālr.: 64107871; Fakss: 64107871 http://www.priekuli.lv e-pasts: dome@priekulunovads.lv Reģ.Nr: 90000057511 Par atkritumu apsaimniekošanu atbildīgā persona: Jānis Sirlaks, tālr.: 64130395 Pašvaldība nodrošina savas teritorijas parku, mežaparku un kapsētu vides sakopšanu un zaļo atkritumu apsaimniekošanu. Pašvaldība veic zaru šķeldošanu. Zaļie atkritumi tiek nodoti atkritumu apsaimniekotājam kompostēšanai. Notekūdeņu dūņas… View Article lasīt tālāk