Ozolnieku novada pašvaldība

03.04.2015 10:14

Ozolnieku novada pašvaldība
Stadiona iela 10, Ozolnieki, Ozolnieku novadā, LV – 3018
Tālr.: 63084721;
Fakss: 63084721
http://www.ozolnieki.lv
e-pasts: ozolnieki@ozolnieki.lv
Reģ.Nr: 90001623310

Par atkritumu apsaimniekošanu atbildīgā persona: Guntis Dukurs, tālr.: 28628991

Pašvaldība nodrošina savas teritorijas parku, mežaparku un kapsētu vides sakopšanu un zaļo atkritumu apsaimniekošanu.

Pašvaldība ir ierīkojusi savu kompostēšanas laukumu un veic zaru šķeldošanu.

Komposts tiek izmantots kā substrāts un bioloģiskais mēslojums lauksaimniecībā un apstādījumu veidošanā.
Notekūdeņu dūņas tiek apstrādātas un uzglabātas.
Kompostēšanā individuāli iesaistās mājsaimniecības.