Pieredze

1. „Mācību līdzeklis „Atkritumu saimniecības pamati”

Pasūtītājs: Latvijas Vides aizsardzības fonds,
Izpildes laiks: 06.1997. – 12.1997.

2. “Izgāztuvju celtniecības un apsaimniekošanas noteikumu izstrāde”

Pasūtītājs: LR Vides Aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Izpildes laiks: 06.1997. – 11.1997.

3. “Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas paraugnoteikumu izstrādne”

Pasūtītājs: „Latvijas Atkritumu saimniecības uzņēmēju asociācija” SO
Izpildes laiks: 07.1997. – 11.1997.

4. “Mālpils pagasta sadzīves atkritumu sanitārās noglabāšanas vietas izveides un apsaimniekošanas pirmsprojekta izstrāde”.

Pasūtītājs: Rīgas rajona padome
Izpildes laiks: 06.1998. – 07.1998.

5. “Jēkabpils rajona sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pirmsprojekta izstrāde”.

Pasūtītājs: Jēkabpils pilsētas dome
Izpildes laiks: 08.1998. – 09.1998.

6. “Bauskas pilsētas un tās tuvākās apkārtnes šķirotu atkritumu savākšanas sistēmas un pirmapstrādes centra izveides izmaksu optimizācijas projekts”.

Pasūtītājs: Bauskas pilsētas PU “Komunālie pakalpojumi”
Izpildes laiks: 12.1999. – 01.2000.

7. “Poligona „Getliņi” ekspertīze”

Pasūtītājs: Stopiņu pagasta padome
Izpildes laiks: 1999. gads

8. “Ķekavas pagasta cieto sadzīves atkritumu apsaimniekošana”

Pasūtītājs: Ķekavas pagasta padome, saskaņā ar „PHARE” programmu
Izpildes laiks: 01.1999. – 11.2000.

9. “Atkritumu apsaimniekošanas pārvaldes kursi pašvaldībām”.

Pasūtītājs: Latvijas Pašvaldību savienība
Izpildes laiks: 03.2000. – 04.2001.

10. “Programmu izstrāde atkritumu saimniecības vadības optimizēšanai un grāmatvedības datu ievada automatizācijai”

Pasūtītājs: Bauskas PU „Komunālie pakalpojumi”
Izpildes laiks: 11.2000. – 03.2001.

11. “Ilgtspējīga attīstība un atkritumu saimniecība pašvaldībās”, „PHARE” programma

Pasūtītājs: Centrālā Finansu un kontraktēšanas vienība, Finansu ministrija, Latvijas Vides aizsardzības fonds,
Izpildes laiks: 08.2001. – 03.2002.

12. “Getliņu noglabāšanas vietas vides stāvokļa novērtējums”

Pasūtītājs: Stopiņu pagasta padome,
Izpildes laiks: 09.2001. – 11.2001.

13. „Esošās datorprogrammas papildināšana, uzstādīšana un apkalpošana”

Pasūtītājs: Bauskas PU „Komunālie pakalpojumi”,
Izpildes laiks: 03.2002. – 12.2003.

14. „Uzskaites un vadības datorprogrammas izstrāde”

Pasūtītājs: A/s „BAO”,
Izpildes laiks: 06.2002. – 10.2003.

15. “Ekspertnovērtējums bīstamo atkritumu dedzināšanas iekārtas izvietošanai Olainē Celtnieku ielā 1”

Pasūtītājs: A/S “BAO”,
Izpildes laiks: 07.2002. – 08.2002.

16. ”ES Direktīvu prasības par bīstamo atkritumu apsaimniekošanas veicināšanu Latvijas pašvaldībās”, EK „ACCESS 2000” programma

Pasūtītājs: Reģionālais Vides centrs Centrālai un Austrumeiropai
Izpildes laiks: 12.2002. – 06.2003.

17. “Metodikas izstrādāšana atkritumu daudzuma un sastāva novērtēšanai uzņēmumiem un organizācijām Rīgas pilsētā”

Pasūtītājs: Rīgas Vides aizsardzības departaments
Izpildes laiks: 02.2003. – 06.2003.

18. „Uzņēmuma vadības un uzskaites datorprogrammas izstrādāšana, uzstādīšana un apkalpošana Talsu uzņēmumā, saskaņā ar kalendāro plānu”

Pasūtītājs: SIA “Kurzemes ainava Talsi”
Izpildes laiks: 05.2003. – 07.2003.

19. „Uzņēmuma vadības un uzskaites datorprogrammas izstrādāšana, uzstādīšana un apkalpošana Tukuma uzņēmumā, saskaņā ar kalendāro plānu”

Pasūtītājs: SIA “Kurzemes ainava”,
Izpildes laiks: 05.2003. – 07.2003.

20. “Izgāztuvju slēgšanas un rekultivācijas noteikumu izstrāde”

Pasūtītājs: Latvijas Vides aizsardzības fonds,
Izpildes laiks: 06.2003. – 03.2004.

21. „Priekšlikumi stratēģijai par bioloģiski noārdāmo atkritumu apsaimniekošanu atbilstoši Eiropas Padomes direktīvas 1999/31/EC par atkritumu apglabāšanu un Ministru kabineta 2002. gada 3. janvāra noteikumu Nr. 15 prasībām”

Pasūtītājs: LR Vides Ministrija
Izpildes laiks: 09.2003. – 12.2003.

22. “Normatīvā akta projekts Eiropas Padomes 2002. gada 19. decembra lēmuma 2003/33/EK pārņemšanai”

Pasūtītājs: LR Vides Ministrija
Izpildes laiks: 09.2003. – 12.2003.

23. „Jēkabpils rajona atkritumu apsaimniekošanas plāna izstrāde”

Pasūtītājs: Jēkabpils rajona padome,
Izpildes laiks: 09.2003. – 11.2003.

24. „Sadzīves bioloģiski sadalošos organisko atkritumu pārstrāde izmantojot kompostēšanas tehnoloģijas (European Commission Environment DG LIFE)”

Pasūtītājs: European Commission, LR Vides ministrija
Izpildes laiks: no 2003. – 2005.

25. „Multifunctional percolated nanostructured ceramics fabricated from hydroxylapatite”, „6 frame” programma

Pasūtītājs: European Commission, zinātņu direktorāts
Izpildes laiks: no 2004. – 2007.

26. „Sewage Sludge Management in Latvia in Relation to EU-Requirements”, sadarbībā ar JTI – Swedish Institute of Agricultural and Ebvironmental Engineering

Pasūtītājs:
Izpildes laiks: 2004. – 2005.

27. „ES vides prasības – jauni pienākumi un izaicinājumi Latvijas lauksaimniekiem”, „PHARE” projekts (Partneri projektā)

Pasūtītājs: ES komisijas delegācija Latvijā
Izpildes laiks: 2004. gads

28. „Metodikas izstrādāšana atkritumu daudzuma un sastāva novērtēšanai uzņēmumiem un organizācijām Rīgas pilsētā– turpinājums”

Pasūtītājs: Rīgas domes Vides departaments, Rīga
Izpildes laiks: 2004. gads

29. „Bīstamo vielu iepakojuma apsaimniekošanas shēmas izstrāde pilotteritorijā Latvijā”

Pasūtītājs: (LVAF līdzfinansēts)
Izpildes laiks: 2005. gads

30. „Atkritumu uzskaites statistikas sistēmas pilnveidošana Latvijā”

Pasūtītājs: (LVAF līdzfinansēts)
Izpildes laiks: 2005. gads

31. “Metodoloģijas izstrāde bioloģiski noārdāmo atkritumu anaerobajai pārstrādei lauku reģionos”

Pasūtītājs: (LVAF līdzfinansēts)
Izpildes laiks: 2006. gads