tukuma novada pašvaldība

Tukuma novada pašvaldība

06.06.2015 10:40

Talsu ielā 4, Tukumā, LV-3101
Tālr.: 63122707; Fakss: 63107243
http://www.tukums.lv/
e-pasts: dome@tukums.lv
Reģ.Nr: 90000050975

 

Par atkritumu apsaimniekošanu atbildīgā persona: Ģirts Ruģelis, tālr.: 63122707

Pašvaldība nodrošina savas teritorijas parku, mežaparku, kultūrvēsturisko, dabas objektu un kapsētu vides sakopšanu un zaļo atkritumu apsaimniekošanu.
Notekūdeņu dūņas tiek nodotas komersantam un tālāk izmantotas lauksaimniecībā.
Pašvaldībai ir savs kompostēšanas laukums, kā arī nodod pārstrādes uzņēmumam kompostēšanai.
Pašvaldība veic zaru šķeldošanu.
Kompostēšanā individuāli iesaistās mājsaimniecības.