Priekuļu novada pašvaldība

03.04.2015 10:10

Priekuļu novada pašvaldība
Cēsu prospektā 5, Priekuļi, Priekuļu novads, LV-4126
Tālr.: 64107871;
Fakss: 64107871
http://www.priekuli.lv
e-pasts: dome@priekulunovads.lv
Reģ.Nr: 90000057511

Par atkritumu apsaimniekošanu atbildīgā persona: Jānis Sirlaks, tālr.: 64130395

Pašvaldība nodrošina savas teritorijas parku, mežaparku un kapsētu vides sakopšanu un zaļo atkritumu apsaimniekošanu.

Pašvaldība veic zaru šķeldošanu.
Zaļie atkritumi tiek nodoti atkritumu apsaimniekotājam kompostēšanai. Notekūdeņu dūņas tiek apstrādātas un kompostētas. Notekūdeņu dūņu kompostu izmanto apzaļumošanai un tīrumu auglības uzlabošanai.

Kompostēšanā individuāli iesaistās mājsaimniecības.