Brocēnu novada pašvaldība

Brocēnu novada pašvaldība

08.06.2015 05:01

Lielcieceres iela 3, Brocēni, LV – 3851
Tālr.: 63807300 ; Fakss: 63807298
http://www.broceni.lv
e-pasts: dome@broceni.lv
Reģ.Nr: 90000024417

Par atkritumu apsaimniekošanu atbildīgā persona: Ārijs Sproģis.

Pašvaldība nodrošina savas teritorijas parku, mežaparku, kultūrvēsturisko,  dabas objektu un kapsētu vides sakopšanu un zaļo atkritumu apsaimniekošanu.

Bioloģisko atkritumu šķirošana tiek nodrošināta Brocēnu pilsētas daudzdzīvokļu mājās.

Zaļie parka un dārza atkritumi tiek nodoti atkritumu apsaimniekotājam.

Pašvaldība veic  zaru šķeldošanu un šķeldu izmanto katlu mājām, kā arī nelielos apjomos labiekārtošanas darbos.

Kompostēšanā individuāli iesaistās mājsaimniecības.