Viļānu novada pašvaldība

03.04.2015 10:12

Viļānu novada pašvaldība
Kultūras laukums 1a, Viļāni, Viļānu novads, LV-4650
Tālr.: 64628033;
Fakss: 64628035
http://www.vilanunovads.lv/
e-pasts: novads@vilani.lv
Reģ.Nr: 90009114114

Par atkritumu apsaimniekošanu atbildīgā persona: Vasīlijs Arbidāns, tālr.: 26498494

Pašvaldība nodrošina savas teritorijas parku, mežaparku un kapsētu vides sakopšanu un zaļo atkritumu apsaimniekošanu.

Pašvaldība 2014. gadā ir uzsākusi sava kompostēšanas laukumu izveidi.
Notekūdeņu dūņas tiek apstrādātas un uzglabātas.