Ķekava ģērbonis

Ķekavas novada pašvaldība

20.04.2015 08:12

Ķekavas novada pašvaldība
Gaismas ielā 19, k-9, Ķekava, LV-2123
Tālr.: 67935803; Fakss: 67935819
http://www.kekava.lv
e-pasts: novads@kekava.lv

Reģ.Nr: 90000048491

Par atkritumu apsaimniekošanu atbildīgā persona: Sigita Varika, tālr.: 26417724
Pašvaldība nodrošina savas teritorijas kapsētu vides sakopšanu un zaļo atkritumu apsaimniekošanu.
Notekūdeņu dūņas tiek nodotas apsaimniekošanai uzņēmumam.
Pašvaldība veic zaru šķeldošanu. Šķeldu nelielos apjomos izmanto apstādījumu mulčēšanai.