Carnikavas novada pašvaldība

03.04.2015 10:16

Carnikavas novada pašvaldība
Stacijas iela 5, Carnikava, LV – 2163
Tālr.: 67993814;
Fakss: 67993814
http://www.carnikava.lv
e-pasts: dome@carnikava.lv
Reģ. Nr: 90000028989

Par atkritumu apsaimniekošanu atbildīgais uzņēmums: PA „Carnikavas Komunālserviss”, tālr.: 67993705

Pašvaldība nodrošina savas teritorijas parku, mežaparku, kapsētu, pludmales, iekšējo dambju, pašvaldības īpašumu, valsts un pašvaldības ceļu vides sakopšanu un zaļo atkritumu apsaimniekošanu.
Notekūdeņu dūņas tiek apstrādātas un nākotnē plānots tās izmantot pašvaldības teritoriju apzaļumošanai.
Pašvaldība ir ierīkojusi savu kompostēšanas laukumu un veic zaru šķeldošanu. Gatavo kompostu izmanto zālienu atjaunošanai, jaunu apstādījumu veidošanai. Šķeldu izmanto stādījumu mulčēšanai, dabas taku un sportošanas trašu veidošanā.
Iedzīvotājiem atkritumu apsaimniekotājs uz līguma pamata piedāvā iespēju izvest zaļos atkritumus speciālos maisos.