Cēsu novada pašvaldība

Cēsu novada pašvaldība

10.04.2015 07:23

Cēsu novada pašvaldība
Bērzaines ielā 5, Cēsīs, LV-4100
Tālr.: 64161800;
Fakss: 64161801
http://www.cesis.lv
e-pasts: iac@dome.cesis.lv
Reģ.Nr: 90000031048

Par atkritumu apsaimniekošanu atbildīgā persona:
Pašvaldība nodrošina savas teritorijas parku, mežaparku, kultūrvēsturisko, dabas objektu un kapsētu vides sakopšanu un zaļo atkritumu apsaimniekošanu.
Zaļie atkritumi tiek nodoti atkritumu apsaimniekotājam kompostēšanai un apglabāšanai sadzīves atkritumu poligonā.
Notekūdeņu dūņas tiek apstrādātas un izmantotas lauksaimniecībā.