Brocēnu novada pašvaldība

11.05.2015 12:13

Brocēnu novada pašvaldība
Lielcieceres iela 3, Brocēni, LV – 3851
Tālr.: 63807300 ; Fakss: 63807298
http://www.broceni.lv
e-pasts: dome@broceni.lv
Reģ.Nr: 90000024417

Par atkritumu apsaimniekošanu atbildīgā persona: Ārijs Sproģis.

Pašvaldība nodrošina savas teritorijas parku, mežaparku, kultūrvēsturisko, dabas objektu un kapsētu vides sakopšanu un zaļo atkritumu apsaimniekošanu.
Bioloģisko atkritumu šķirošana tiek nodrošināta Brocēnu pilsētas daudzdzīvokļu mājās.
Zaļie parka un dārza atkritumi tiek nodoti atkritumu apsaimniekotājam.
Pašvaldība veic zaru šķeldošanu un šķeldu izmanto katlu mājām, kā arī nelielos apjomos labiekārtošanas darbos.
Kompostēšanā individuāli iesaistās mājsaimniecības.