Waste To Resources IP, LIFE20 IPE/LV/000014 LIFE

30.12.2022 08:11

Latvijas Atkritumu saimniecības asociācija (LASA) LIFE IP projektā “Atkritumi kā resursi Latvijā – Reģionālās ilgtspējas un aprites veicināšana, ieviešot atkritumu kā resursu izmantošanas koncepciju” (Waste To Resources IP, LIFE20 IPE/LV/000014 LIFE) ) ir atbildīga par programmas projekta aktivitātes C8 “Risinājumu demonstrēšana bioloģisko un pārtikas atkritumu samazināšanai un pārtikas atkritumu mērījumu uzlabošanai” izpildi. 

Aktivitātes C8 izpilde palīdzēs ieviest valstī risinājumus, kas nodrošinās efektīgāku bioloģisko atkritumu t.sk. pārtikas atkritumu šķirotu savākšanu mājsaimniecībās (Rīgā) un to kompostēšanas uzsākšanu vienģimeņu mājās (Liepājā un Preiļos). Projektā paredzēts uzsākt Latvijā salīdzinoši jaunu tehnoloģiju bioloģisko atkritumu pārstrādei – kompostēšanu reaktorā. Reaktori paredzēti uzstādīt Rīgā pie Juglas vidusskolas un Bauskā.

Lai gan projektā iesaistīto iedzīvotāju skaits ir neliels – aptuveni 1000 iedzīvotāju – projekta rezultātus ir paredzēts izplatīt visa Latvijā, kas jau tagad ir uzsākts, informējot LIFE projekta mājas lapas lasītājus un sniedzot praktiskus piemērus LASA biedriem.

LIFE Waste To Resources IP_rezultāti_2022