Viesītes novada pašvaldība

31.03.2015 18:49

Brīvības iela 10, Viesīte, LV-5237
Tālr.: 65245179; Fakss: 65207294
http://www.viesite.lv
e-pasts: dome@viesite.lv
Reģ.Nr: 90000045353

Par atkritumu apsaimniekošanu atbildīgā persona: Māris Blitsons tālr.: 25440203

Pašvaldība nodrošina savas teritorijas parku, mežaparku, kultūrvēsturisko, dabas objektu un kapsētu vides sakopšanu un zaļo atkritumu apsaimniekošanu.
Pašvaldībai ir savs kompostēšanas laukums. Zaļie atkritumi ar sadzīves atkritumu piejaukumu nodoti apglabāšanai sadzīves atkritumu poligonos.
Notekūdeņu dūņas tiek apstrādātas un izmantotas lauksaimniecībā.
Kompostēšanā individuāli iesaistās mājsaimniecības.