Vecumnieku novada pašvaldība

31.03.2015 18:44

Rīgas ielā 29, Vecumnieki, Vecumnieku novads, LV – 3933
Tālr.: 63976100; Fakss: 63960524
http://www.vecumnieki.lv
e-pasts: vecumnieki@vecumnieki.lv
Reģ.Nr: 90009115957

Par atkritumu apsaimniekošanu atbildīgā persona: Aivars Petruševics, tālr.: 29464887

Pašvaldība nodrošina savas teritorijas parku, mežaparku, kultūrvēsturisko, dabas objektu vides sakopšanu un zaļo atkritumu apsaimniekošanu.
Notekūdeņu dūņas tiek apstrādātas un realizētas kā dūņu komposts.
Pašvaldībai ir savs kompostēšanas laukums. Veic zaru šķeldošanu. Šķelda tiek sadedzināta komunālo pakalpojumu sniedzēju katlu mājās.