Stopiņu novada pašvaldība

02.04.2015 18:09

Stopiņu novada pašvaldība
Institūta ielā 1, Ulbroka, LV – 2130
Tālr.: 67910518;
Fakss: 67910532
http://www.stopini.lv
e-pasts: novada.dome@stopini.lv
Reģ.Nr: 90000067986

Par atkritumu apsaimniekošanu atbildīgais uzņēmums: PA „Saimnieks”, tālr.: 67387222.

Pašvaldība nodrošina savas teritorijas parku, mežaparku, kultūrvēsturisko, dabas objektu un kapsētu vides sakopšanu un zaļo atkritumu apsaimniekošanu.
Notekūdeņu dūņas tiek nodotas sadzīves atkritumu poligona apsaimniekotājam.
Pašvaldība veic zaru šķeldošanu un kompostēšanu.
Iegūto šķeldu un kompostu izmanto apstādījumu augsnes uzlabošanai, ierīkošanai mulčēšanai.
Kompostēšanā individuāli iesaistās mājsaimniecības.