Starptautisks seminārs „Atkritumu saimniecība un tās attīstības priekšnosacījumi” Gulbenes rajona “Vonadziņos”

27.02.2008 15:32

Starptautisks seminārs „Atkritumu saimniecība un tās attīstības priekšnosacījumi” notika 2008. gada 27. februārī, plkst. 14:00, Gulbenes rajona „Vonadziņos”.

Eiropas Komisijas programmas “Baltijas jūras reģiona III B—INTERREG III A” Ziemeļu prioritāte projekts “Sadarbība kopīgi radot atkritumu apsaimniekošanas sistēmu Pleskavas reģionā”.

Semināru organizēja biedrība “Latvijas atkritumu saimniecības asociācija”.

Darba valodas – latviešu un krievu. Ar sinhrono tulkošanu LV -> RU.

Pleskavas apgabalā, sadarbībā ar biedrību „Latvijas atkritumu saimniecības asociācija”, tiek ieviests Eiropas Komisijas programmas “BSR III B—INTERREG III A” Ziemeļu prioritāte projekts “Sadarbība kopīgi radot atkritumu apsaimniekošanas sistēmu Pleskavas reģionā”. Latvijas atkritumu apsaimniekošanas sistēmas iepazīšanai ieradīsies projekta ieviešanas grupas delegācija no Pleskavas apgabala.

Seminārā piedalījās viesi no Latvijas, Pleskavas apgabala, Igaunijas, kā arī citi.

14:00 – 14:05 – Semināra atklāšana,
R. Bendere, „LASA” valdes priekšsēdētāja

14:05 – 14:25 – Atkritumu apsaimniekošanas likumdošanas aktualitātes.
Poļina Zarjanska, LR Vides ministrijas Vides aizsardzības departaments 080227_1_zarjanska.pdf

14:25 – 14:50 – Atkritumu apsaimniekošanas reģionālās shēmas un to pielietojums Latvijā.
R. Bendere, „LASA” valdes priekšsēdētāja 080227_2_bendere

14:50 – 15:10 – Latvijas poligonu raksturojums un to atbilstības normatīvo aktu prasībām novērtējums.
J. Prols, G. Celms, N. Niedols, A. Sirmais, I. Stirāns 080227_3_prols

15:10 – 15:30 – Matemātisko modeļu izmantošana atkritumu saimniecības plānošanā Vidusdaugavas reģionā.
J. Daģis, „Vidusdaugavas SPAAO” SIA, 080227_4_dagis

15:30 – 16:00 Pārtraukums / kafijas pauze

16:00 – 16:20 – Atkritumu saimniecības datu uzskaite, datu bāzes un to attīstība.
N. Niedols, “Liepājas RAS” SIA, 080227_5_niedols

16:20 – 16:40 – Cieto atkritumu apsaimniekošanas patreizējais stāvoklis un problēmas Pleskavas apgabalā.
T. Konstanskaja un R. Mališevs, EVF Pēterburgas Valsts Universitāte, Krievija. 080227_6_konstaksaja

16:40 – 17:00 – Iepazīstināšana ar Pleskavas apgabala Porhovas apgabalu.
V. Stepanovs Pleskavas apgabala Porhovas rajona administrācijas vadītājs, Krievija. 080227_7_stepanovs

17:00 – 17:20 – Kompostēšana un citas atkritumu apsaimniekošanas tehnoloģijas.
A. Säkk, Laidest OÜ (Komposta un atkritumu tehnoloģijas), Igaunija. 080227_8_saak

17:20 – 17:40 – Loģistikas metožu izmantošana atkritumu saimniecībā.
L. Perova, „Uzskaites sistēmas” SIA, 080227_9_perova

17:40 – 18:00 – Kompostēšanas tehnoloģijas paņēmienu pielietojums Latvijā. K. Mežapuķe, LLU LIF doktorante 080227_10_mezapuke

18:00 – Diskusijas, semināra noslēgums