SIA „Meliorators-J”

25.04.2015 11:26

SIA „Meliorators-J”
Jūrmalas apvadceļš 23. km, Mārupes novads
Tālr.: 28688000
Mājas lapa: www.melioratorsj.lv
e-pasts: mjbirojs@inbox.lv
Kontaktpersona: Klinta Priedenfelde

Uzņēmums pieņem zaļo dārza un parka atkritumus, zāģu skaidas, melnzemi un veic to kompostēšanu un sijāšanu. Nelielos apjomos pārstrādei pieņem notekūdeņu dūņas.

Pieņem šķirotus atkritumus no iedzīvotājiem līdz 1 m3 dienā bez maksas, t.sk. bioloģiskos atkritumus, bet no 1 līdz 5 m3 par maksu.

Uzņēmums piedāvā konteineru nomu (5; 8; 10; 16; 20 un 25 m3) dārza, lielgabarīta un būvgružu savākšanai, kā arī nodrošina to izvešanu.

Uzņēmums piedāvā pieņemt zaļos dārza un parka atkritumus uz pārstrādi, abpusēji vienojoties par gatavā komposta realizāciju uzņēmumam par pašizmaksu. Kompostēšanas process tiek nodrošināts atbilstoši likumdošanas prasībām un normētos izstrādes laikos.