Seminārs „Pārtikas atkritumu apsaimniekošana un pārstrāde”

25.04.2015 11:33

Semināru organizē biedrība „Latvijas Atkritumu saimniecības asociācija” sadarbībā ar Latvijas Pašvaldību savienību un ar Brocēnu novada pašvaldības atbalstu.

2015. gada 21. maijā, Brocēnu novada kultūras un izglītības centrā.
Adrese: Lielcieceres ielā 10, Brocēnos.

Semināra mērķis: palielināt sabiedrības izpratni un zināšanas par pārtikas atkritumu pārstrādes nepieciešamību, pārstrādes tehnoloģiskajām iespējām un likumdošanas prasībām.

Programma
10:30 -10.35   Semināra atklāšana.
10:35 – 10:45
Kompostētāju klubs -bioatkritumu kompostēšanas popularizēšanas kampaņa.
Ināra Teibe, projekta vadītāja. Prezentācija_1
10:45 -11:15
Pārtikas un sabiedriskās ēdināšanas atkritumi un to apsaimniekošanas prasības.
Rūta Bendere, LASA, valdes priekšsēdētāja. Prezentācija_2
11:15 – 11:45
Pārstrādes risinājumi dažādu kategoriju pārtikas atkritumiem.
Aldis Vidužs, LASA, valdes loceklis. Prezentācija_3

11:45 -12:15
Likumdošanas prasības dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu apsaimniekošanai.
Aija Tora, Zemkopības ministrija, Dzīvnieku veselības un veterināro zāļu nodaļa, vecākā referente. Prezentācija_4
12:30 – 12:45
Biodegradablo atkritumu ietekme uz nešķiroto un jaukto atkritumu turpmāko pārstrādi.
Ģirts Tiļļa, SIA “Viduskurzemes atkritumu apsaimniekošanas organizācija”, valdes priekšsēdētājs. Prezentācija_5
12:45 -13:00
Pārtikas un sabiedriskās ēdināšanas atkritumu savākšana.
Jurģis Ugors, SIA „Clean R”, Biznesa attīstības departamenta vadītājs. Prezentācija_6
13:00 – 13:15
Bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrāde.
Mārtiņš Niklass, SIA “ZAAO”, projektu vadītājs. Prezentācija_7
13:15 Diskusija.
No 14:30 – Sadzīves atkritumu šķirošanas un pārkraušanas stacijas „Vibsteri” apmeklējums.

A1_KK_21_05   A2_KK_21_05   A3_KK_21_05

Kontaktinformācija:
Ināra Teibe
„Kompostētāju klubs” projekta vadītāja
Tālr.: 29443292
E-pasts: inara.teibe@inbox.lv