Seminārs par pasākumiem sabiedrības izglītošanai par klimata pārmaiņu novēršanu, ko rada antropogēnie procesi – atkritumu un notekūdeņu apsaimniekošanā

06.06.2015 10:15

2015. gada 18. jūnijā, Rīgā notika seminārs par pasākumiem sabiedrības izglītošanai par klimata pārmaiņu novēršanu, ko rada antropogēnie procesi – atkritumu un notekūdeņu apsaimniekošanā.

Latvijas Atkritumu saimniecības asociācija (LASA) projekta „Sabiedrības izpratnes un zināšanu veicināšana par klimata izmaiņām, ko rada antropogēnie procesi – atkritumu un notekūdeņu apsaimniekošana” (Proj. līg. 2/EEZLV02/14/GS/046/008) ietvaros organizēja semināru – diskusiju.

Rūta Bendere, LASA valdes priekšsēdētāja skaidro: „Semināra pamatā ir izstrādātā mācību materiāla izklāsts, kas informē sabiedrību un veicina tās izpratni un zināšanas par klimata izmaiņām, ko rada antropogēnie procesi – atkritumu un notekūdeņu apsaimniekošanā un iespējām samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas. Materiāls ir izveidots kā LASA mācību centra „Vides risinājumi” profesionālās pilnveides izglītības programmas „Ūdenssaimniecības un atkritumsaimniecības tehnoloģijas un vadība” (30P 850 01) modulis”.

Norises laiks: 2015. gada 18. jūnijā.

Norises vieta: Atpūtas komplekss „MARINA MALINA”, Rīgā, Mārkalnes ielā 24, Ķīšezera krastā

Projekts tiek realizēts ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas „Nacionālā klimata politika” neliela apjoma grantu shēmas „Kapacitātes celšana pētījumiem un pasākumiem sabiedrības zināšanu uzlabošanai par klimata pārmaiņām un to radītajām sekām” finansiālu atbalstu.

PROGRAMMA

10:30 – 10:35  Semināra atklāšana.

10:35 – 11:00
Par projektu „Sabiedrības izpratnes un zināšanu veicināšana par klimata izmaiņām, ko rada antropogēnie procesi – atkritumu un notekūdeņu apsaimniekošana” un partnera NILU – Norvēģijas gaisa izpētes institūta ieguldījumu.
Dr. Rūta Bendere, Latvijas Atkritumu saimniecības asociācija Prezentācija_1

11:00 – 11:15
SEG emisijas Latvijā. Kopumā un abos sektoros, šo sektoru nozīme jaunās ES 2030 Klimata politikas kontekstā. SEG emisiju samazināšanas instrumenti.
Dr. Ivars Kudreņickis, Latvijas Universitāte  Prezentācija_2

11:15 – 11:30
Klimata ietekmējošie faktori un tā mainības sinoptiskie procesi Latvijā.
To ietekme uz atkritumu apsaimniekošanu.
Dr. Raimonds Kasparinskis, Latvijas Universitāte Prezentācija_3 (pirmā daļa), Prezentācija_3 (otrā daļa)

11:30 – 11:45
Atkritumu pārstrādes un apglabāšanas procesu ietekme uz SEG emisijām.
Mg. Sc. env. Aldis Vidužs, Latvijas Atkritumu saimniecības asociācija Prezentācija_4

11:45 – 12:30
Ekskursija.

12:30 – 12:45
Biotehnoloģiskie procesi un to ietekme uz SEG emisijām.
Dr. Rūta Bendere, Latvijas Atkritumu saimniecības asociācija Prezentācija_5

12:45 – 13:00
Vides tehnoloģijas piesārņotu vietu rekultivācija.
Dr. Juris Burlakovs, Latvijas Universitāte Prezentācija_6
13:00 – 13:15
Lēmumu pieņemšanas atbalsta instrumenti atkritumu saimniecībā.
PhD studente Ināra Teibe, Latvijas Universitāte, Latvijas Atkritumu saimniecības asociācija Prezentācija_7

13:15 – 13:45
Diskusija.

Prezentācija Transporta izmantošana atkritumu loģistikas realizācijā un transporta loģistika pilsētā, Dr. Ruslans Šmigins, Latvijas Lauksaimniecības universitāte Prezentācija_8

 

Ināra Teibe
LASA, projekta vadītāja
E-pasts: inara.teibe@inbox.lv
Tālr. 29443292