SEMINĀRS „Notekūdeņu dūņu un citu notekūdeņu attīrīšanas produktu apsaimniekošana” Vides ministrijā, Rīgā

14.10.2008 16:06

Notika 2008. gada 14. oktobrī Vides ministrijā, Peldu ielā 25, Rīgā, kā arī semināra dalībnieki apmeklēja SIA „Conti Chemical Company” dūņu kompostēšanas laukus.

Semināra programma un ziņojumi

1. Normatīvo aktu pašreizējais regulējums par notekūdeņu dūņu apsaimniekošanu.
Sanda Rubene, Vides aizsardzības departamenta Piesārņojuma novēršanas un kontroles nodaļa Ziņojums (.pdf)

2. Normatīvo aktu attīstība notekūdeņu dūņu apsaimniekošanā.
Ilze Doniņa Vides ministrijas Vides aizsardzības departamenta Atkritumu apsaimniekošanas nodaļa Ziņojums (.pdf)

3. Esošā situācija Latvijā notekūdeņu dūņu pārstrādē un izmantošanā.
Rūta Bendere, biedrība „Latvijas Atkritumu saimniecības asociācija” Ziņojums (.pdf)

4. Notekūdeņu dūņu apsaimniekošanas pieredze kaimiņvalstīs.
Andis Lazdiņš, LVMI „Silava” Ziņojums (.pdf)

5. Īscirtmeta enerģētiskās koksnes plantācijas – potenciāla notekūdeņu dūņu kompostu izmantošanas iespēja.
Dagnija Lazdiņa, LVMI „Silava” Ziņojums (.pdf)

6. Kompostēšana Liepājas notekūdeņu attīrīšanas iekārtās (NAI).
Gunta Šneidere, SIA „Liepājas Ūdens” Ziņojums (.pdf)

7. Notekūdeņu dūņu kompostēšana SIA “Conti Chemical Company” un SIA “Rīgas Ūdens” piemērā.
Aleksejs Mamontovs, Kristīna Mežapuķe. SIA „Conti Chemical Company” Ziņojums (.pdf)

8. Bioloģiski sadalāmo atkritumu slēgtās kompostēšanas tehnoloģija un priekšrocības.
Andris Vanks, SIA „Volagri Baltika”

9. Diskusija

10. Semināru dalībnieku ekskursija uz SIA „Conti Chemical Company” dūņu kompostēšanas laukiem.