Seminārs „Esi par ilgtspējīgu valsts izaugsmi, pamatotu uz aprites ekonomiku” (projekta Nr.1-08/178/2017)

31.10.2017 19:43

Organizē biedrība “Latvijas Atkritumu saimniecības asociācija” un Latvijas Universitāte, finansē Latvijas vides aizsardzības fonds.

Latvija kopā ar citām Eiropas Savienības valstīm veido izaugsmi pēc ilgtspējīgas attīstības principiem. Pēdējā desmitgade ir apliecinājusi, ka katras valsts attīstībai ir nepieciešams ievērot arī Aprites ekonomikas principus. Lai valsts tālākās attīstības īstenotājiem, jaunajai paaudzei, sniegtu nepieciešamās zināšanas par ilgtspējīgu attīstību un Aprites ekonomiku, Latvijas Atkritumu saimniecības asociācija un Latvijas Universitāte organizē lekcijas, nodarbības un diskusijas trīs Latvijas reģionos – Liepājas reģionā, Rēzeknes reģionā un Rīgas reģionā. Šādi veicinot:

  • gan ilgtspējīgu attīstību atbilstoši ANO ilgtspējīgas attīstības mērķiem un tālāku valsts augšupeju;
  • gan jauniešu tālāku darbību savā jauniešu organizācijā, nodrošinot plaša jauniešu loka iesaisti vides izpratnes attīstīšanā un problemātisko jautājumu risināšanā.

Mēs vēlamies ieinteresēt nākotnes līderus un sniegt nepieciešamās zināšanas, lai viņi ar savu piemēru spētu pārliecināt un iedvesmot tālākai darbībai, veidojot izpratni par videi draudzīgu rīcību.

Dalība semināros ir bez maksas.

Nodarbību tēmas ir:

Līdzsvarota attīstība, tās jēdziens un pamatprasības, lektors Uģis Rusmanis;

Atjaunojamie energoresursi, lektori Ivars Kudreņickis un Rūta Bendere;

Augsne kā dabas pamatresurss dzīvības nodrošināšanai, lektors Raimonds Kasparinskis;

Ekodizains un Aprites ekonomika, lektors Juris Benders;

Atkritumu dzīves cikls un tā loma aprites ekonomikas nodrošināšanā, lektore Rūta Bendere.

Semināru saraksts, to norises vietas un laiks:

Semināru norises vieta Datums Laiks
Liepājas Universitāte 10.11.2017 15.30 – 18.00
Liepājas Universitāte 11.11.2017   9.30 – 12.00
Rēzeknes Augstskola 24.11.2017 15.30 – 18.00
Rēzeknes Augstskola 25.11.2017   9.30 – 12.00
Latvijas Universitāte, Dabas zinātņu centrs 8.12.2017 15.30 – 18.00
Latvijas Universitāte, Dabas zinātņu centrs 9.12.2017   9.30 – 12.00

Katrā no augstskolām tiks organizētas divu dienu nodarbības piektdienās un sestdienās, apvienojot lekciju formu kopā ar praktiskām nodarbībām un diskusiju.

Semināru dalībnieki nodarbībās tiks iepazīstināti ar izvēlēto tematiku, saņems grāmatu ar attiecīgo tēmu iztirzājumu, lekciju materiālus. Grāmata domāta plašam lasītāju lokam, kas interesējas par ilgtspējīgas attīstības jautājumiem, un tā noderēs kā palīglīdzeklis skolu un studējošajai jaunatnei, veidojot savu pasaules skatījumu un atrodot savu vietu nākotnes līderu vidū. Semināru dalībnieku uzdevums ir iepazīties ar izdales materiāliem un izplatīt iegūtās zināšanas savā jauniešu lokā.

Biedrības LASA kontakti: Kuršu iela 9-2, Rīga, LV-1006, tālrunis: 67551381; interneta mājaslapa: www.lasa.lv