Seminārs “Atkritumu apsaimniekošana Latvijā: izaicinājumi 2020 – 2030″

10.10.2015 14:50

2015. gada 29. un 30. oktobrī SIA “Liepājas RAS” sadarbībā ar Latvijas Atkritumu saimniecības uzņēmumu asociāciju (LASUA) rīko semināru “Atkritumu apsaimniekošana Latvijā: izaicinājumi 2020 – 2030”.

Atkritumu apsaimniekošanas nozarē šobrīd ir būtiski apzināt esošo situāciju, tās noteicošos faktorus un ierobežojumus, kuru pamatmērķis ir samazināt noglabājamo atkritumu apjomu, novirzīt to no poligoniem, saskatot atkritumus kā atkārtoti izmantojamus resursus, noteikt ekonomiskās attīstības jautājumus, kā arī iezīmēt nākotnes redzējumu atkritumu apsaimniekošanā 2020. – 2030. gadā, izvērtējot efektīvākās un pieejamās atkritumu apsaimniekošanas tehnoloģijas un risinājumus Latvijā un Baltijas valstīs.

Seminārā uzaicināti piedalīties LASUA biedri un to sadarbības partneri, LASA biedri un to sadarbības partneri, LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs K. Gerhards un LR VARAM vadošie pārstāvji, pašvaldību pārstāvji, valsts institūciju pārstāvji, nozares eksperti, konsultanti un atkritumu apsaimniekošanas jomas akadēmiskie mācībspēki, studenti un mediju pārstāvji.

Papildus informācija par semināru:
http://www.liepajasras.lv/lv/uznemums/zinu-arhivs/seminars-atkritumu-apsaimniekosana-latvija-izaicinajumi-2020-2030/