Semināra „Esi par ilgtspējīgu valsts izaugsmi, pamatotu uz aprites ekonomiku” (projekta Nr.1-08/178/2017) programma

08.11.2017 11:54

Liepājas Universitātē (galvenajā ēkā, 227.telpā), Lielā iela 14, 2017.gada 10.-11.novembrī.  

Organizē biedrība “Latvijas Atkritumu saimniecības asociācija” un Latvijas Universitāte, finansē Latvijas vides aizsardzības fonds

1.diena – teorētiskās lekcijas

2017.gada 10.novembrī no plkst.: 15:30-18:00

25 min. Kafijas pauze
5 min. Par projektu „Esi par ilgtspējīgu valsts izaugsmi, pamatotu uz aprites ekonomiku”.

Dr.phys. Rūta Bendere, biedrība “Latvijas Atkritumu saimniecības asociācija”

20 min. Līdzsvarota attīstība, tās jēdziens un pamatprasības

M.sc.geogr. Uģis Rusmanis, Latvijas Universitāte

20 min. Atjaunojamie energoresursi

Dr.sc.ing. Ivars Kudreņickis, Latvijas Universitāte

Dr.phys. Rūta Bendere, biedrība “Latvijas Atkritumu saimniecības asociācija”

20 min. Augsne kā dabas pamatresurss dzīvības nodrošināšanai

Dr.sc.geogr. Raimonds Kasparinskis, Latvijas Universitāte

20 min. Ekodizains un Aprites ekonomika

Dr.chem. Juris Benders, biedrība “Latvijas Atkritumu saimniecības asociācija”

20 min. Atkritumu dzīves cikls un tā loma aprites ekonomikas nodrošināšanā

Dr.phys. Rūta Bendere, biedrība “Latvijas Atkritumu saimniecības asociācija”

20 min. Diskusijas

 

2.diena – praktiskās nodarbības, diskusijas par iepriekšējās semināra dienas tēmām.

2017.gada 11.novembrī no plkst.: 9:30-12:00

 

Papildus informācija:

Rūta Bendere

LASA, projekta vadītāja

E-pasts: bendere@edi.lv

Tālrunis: +371 67551381

interneta mājaslapa:

http://www.lasa.lv