Salaspils novada pašvaldība

02.04.2015 18:13

Salaspils novada pašvaldība
Līvzemes ielā 8, Salaspils, LV – 2169
Tālr.: 67981011; Fakss: 67981032
http://www.salaspils.lv
e-pasts: dome@salaspils.lv
Reģ.Nr.: 90000024008

Par atkritumu apsaimniekošanu atbildīgā persona: Rudīte Ķikuste tālr.: 29481832.

Pašvaldība nodrošina savas teritorijas parku, mežaparku, kultūrvēsturisko, dabas objektu un kapsētu vides sakopšanu un zaļo atkritumu apsaimniekošanu.
Notekūdeņu dūņas tiek nodotas pārstrādātājam.

Zaļie atkritumi ar sadzīves atkritumu piejaukumiem tiek nodoti atkritumu apsaimniekotājam apglabāšanai sadzīves atkritumu poligonā.
Pašvaldība ir ierīkojusi 2014. gadā kompostēšanas laukumu un ir uzsākusi kompostēšanu.
Kompostēšanā individuāli iesaistās mājsaimniecības.