Salas novada pašvaldība

02.04.2015 18:16

Salas novada pašvaldība
Susējas ielā 9, Sala, Salas pagasts, Salas novads, LV-5230
Tālr.: 65237700; Fakss: 65231660
http://www.salasnovads.lv
e-pasts: salaspag@salas.lv
Reģ.Nr: 90000045372

Par atkritumu apsaimniekošanu atbildīgā persona: Irina Gubere, tālr.: 27618750

Pašvaldība nodrošina savas teritorijas zaļo atkritumu apsaimniekošanu.
Notekūdeņu dūņas tiek apstrādātas un izmantotas lauksaimniecībā.