„Sadzīves lietu otrreizējās izmantošanas un labošanas pakalpojumu attīstība Dienvidkurzemes atkritumu apsaimniekošanas reģionā” (Nr. 1 08/177/2020)

15.06.2021 18:11

Biedrība “Latvijas Atkritumu saimniecības asociācija” no 2021.gada 1. aprīļa ir uzsākusi Latvijas vides aizsardzības fonda finansētu projektu “Sadzīves lietu otrreizējās izmantošanas un labošanas pakalpojumu attīstība Dienvidkurzemes atkritumu apsaimniekošanas reģionā”, 

projekta reģistrācijas Nr. 1-08/177/2020, saskaņā ar Latvijas vides aizsardzības fonda padomes 2021. gada 24. februāra sēdes lēmumu (protokols Nr. 3 § 1.4.).

Projekta sadarbības partneris: Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) Vides aizsardzības departaments. Norises laiks un vieta: no 01.04.2021 līdz 30.06.2022., projekts aptver visu Latvijas teritoriju. Kopējais budžets: € 55 868

Projekta mērķis: uz Dienvidkurzemes atkritumu apsaimniekošanas reģiona (DkAAR) ar centru Liepājā bāzes izstrādāt pilotprojektu sadzīves lietu otrreizējās izmantošanas un labošanas pakalpojumu attīstības nodrošinājumam, nosakot nepieciešamās darbības, pašvaldību aktivitātes nosacījumus, iespējamo papildus finansējumu lietotu sadzīves preču savākšanai, labošanai un tālākai izmantošanai, atbilstošu centru izveidei, esošo pakalpojumu klāstu un informācijas pieejamības nodrošināšanai tā lietotājiem, sabiedrības attieksmi, kā arī apkopot citu ES valstu pieredzi šādu centru izveidei un darbībai.

Darba uzdevumi:

Apkopot ES valstu pieredzi lietotu sadzīves preču atkārtotai izmantošanai un remontam, datu uzskaites veikšanai;

Apzināt esošo remonta pakalpojumu piedāvājumu Dienvidkurzemes atkritumu apsaimniekošanas reģionā, meistaru noslodzi, informācijas pieejamību par veicamajiem pakalpojumiem;

Noskaidrot pašvaldību vadības attieksmi pret otrreiz izmantojamu sadzīves lietu apsaimniekošanu un tam nepieciešamo centru izveidi;

Apkopot esošo pieredzi otrreiz izmantojamu sadzīves lietu apsaimniekošanā, iesaistot sabiedriskās organizācijas, draudzes un pašvaldības;

Starpposma rezultātu saskaņošana ar Projekta sadarbības iestādi;

Uz esošās infrastruktūras pamata izveidot aktīvi darbojošos sadzīves preču atkārtotas izmantošanas un remonta centra modeli;

Projekta rezultātu un projekta kopsavilkuma iesniegšana Fonda administrācijā publicēšanai mājas lapā.

Papildus informācija: Rūta Bendere, LASA projekta vadītāja/eksperte, Tālr. + 371 29171599; E-pasts: bendere@lasa.lv