Sadzīves lietu otrreizējās izmantošanas un labošanas pakalpojumu attīstība Dienvidkurzemes atkritumu apsaimniekošanas reģionā” (Nr. 1-08/177/2020)

30.06.2022 17:26

Biedrība “Latvijas Atkritumu saimniecības asociācija” 2022.gada 30.jūnijā ir pabeigusi Latvijas vides aizsardzības fonda finansētā projekta “Sadzīves lietu otrreizējās izmantošanas un labošanas pakalpojumu attīstība Dienvidkurzemes atkritumu apsaimniekošanas reģionā”, projekta reģistrācijas Nr. 1-08/177/2020, īstenošanu, sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) Vides aizsardzības departamentu.

Projektā ir izpildīti visi plānotie uzdevumi, t.sk., apkopota Eiropas Savienības valstu pieredze lietotu sadzīves preču atkārtotai izmantošanai un remontam, datu uzskaites veikšanai; apzināti esošo remonta pakalpojumu piedāvājumu Dienvidkurzemes atkritumu apsaimniekošanas reģionā, meistaru noslodze, informācijas pieejamība par veicamajiem pakalpojumiem; noskaidrota pašvaldību vadības attieksme pret otrreiz izmantojamu sadzīves lietu apsaimniekošanu un tam nepieciešamo centru izveidi; apkopota esošā pieredze otrreiz izmantojamu sadzīves lietu apsaimniekošanā, iesaistot sabiedriskās organizācijas, draudzes un pašvaldības; ar projekta sadarbības iestādi saskaņoti starpposma rezultāti; uz esošās infrastruktūras pamata izveidots sadzīves preču atkārtotas izmantošanas un remonta centra modelis; projekta rezultāti un projekta kopsavilkums iesniegts Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijā publicēšanai mājas lapā. Projekta rezultāti prezentēti tiešsaistes seminārā šī gada 20.aprīlī.

 

Papildus informācija:

Rūta Bendere, LASA projekta vadītāja/eksperte

Tālr. + 371 29171599; E-pasts: bendere@lasa.lv