Sabiedriskās ēdināšanas un pārtikas atkritumu pirmapstrādes nosacījumu izstrāde to turpmākai pārstrādei, izmantojot biotehnoloģijas

09.12.2015 11:52

LASA ir uzsākusi jauna projekta “Sabiedriskās ēdināšanas un pārtikas atkritumu pirmapstrādes nosacījumu izstrāde to turpmākai pārstrādei, izmantojot biotehnoloģijas”, (Reģ. Nr. 1-08/382/2015) izpildi, kas tiek realizēts ar Latvijas vides aizsardzības fonda finansējumu. Projekta norises laiks ir no 2015. gada 1. decembra  līdz 2016. gada 14. maijam un tas  aptver visu Latvijas teritoriju.

Projekta  galvenais sadarbības partneris ir Valsts vides dienests .

Projekta  mērķis ir izstrādāt sabiedriskās ēdināšanas un pārtikas atkritumu kā izejmateriāla sagatavošanas nosacījumus turpmākai pārstrādei, izmantojot biotehnoloģijas.

Vairāk par projektu