Rūjienas novada pašvaldība

31.03.2015 19:47

Raiņa ielā 3, Rūjiena, LV-4240
Tālr.: 64263149;
Fakss: 64207820
http://www.rujiena.lv
e-pasts: rujiena@rujiena.lv
Reģ.Nr.: 90009115162

Par atkritumu apsaimniekošanu atbildīgā persona: Dairis Lācis, tālr.: 25662217

Pašvaldība nodrošina savas teritorijas parku, mežaparku, kultūrvēsturisko, dabas objektu un kapsētu vides sakopšanu un zaļo atkritumu apsaimniekošanu.
Notekūdeņu dūņas tiek apstrādātas un nodotas lauksaimniecībā.
Koksnes atkritumi tiek realizēti šķeldošanai.
Pašvaldība veic kompostēšanu un kompostu izmanto apstādījumu uzlabošanai un ierīkošanai.
Kompostēšanā individuāli iesaistās mājsaimniecības.