Rēzeknes novada pašvaldība

02.04.2015 18:27

Rēzeknes novada pašvaldība
Atbrīvošanas alejā 95, Rēzekne, Rēzeknes novads, LV-4601
Tālr.: 64622238;
Fakss: 64625935
http://www.rezeknesnovads.lv
e-pasts: info@rdc.lv
Reģ.Nr: 90009112679

Par atkritumu apsaimniekošanu atbildīgā persona: Terēzija Kruste, tālr.: 64607185

Pašvaldība nodrošina savas teritorijas parku, mežaparku, kultūrvēsturisko, dabas objektu un kapsētu vides sakopšanu un zaļo atkritumu apsaimniekošanu. Zaļie atkritumi nodoti atkritumu apsaimniekotājam kompostēšanai un apglabāšanai sadzīves atkritumu poligonā.
Pašvaldība veic zaru šķeldošanu un šķelda tiek nodota siltumražotājiem. Notekūdeņu dūņas tiek apstrādātas un nodotas lauksaimniecībā.
Kompostēšanā individuāli iesaistās mājsaimniecības.