„Rekomendāciju pilnveidošana ugunsgrēku preventīvai novēršanai atkritumu apsaimniekošanas objektos” (Nr. 1 08/76/2023)

10.11.2023 08:13

Biedrība “Latvijas Atkritumu saimniecības asociācija” no 2023.gada 1. oktobra ir uzsākusi Latvijas vides aizsardzības fonda finansētu projektu “Rekomendāciju pilnveidošana ugunsgrēku preventīvai novēršanai atkritumu apsaimniekošanas objektos”,projekta reģistrācijas Nr. 1-08/76/2023, saskaņā ar Latvijas vides aizsardzības fonda padomes 2023. gada 11. septembra sēdes lēmumu Nr.9-23 lēmumu § 1.18.

Projekta sadarbības iestāde: Valsts vides dienests (VVD). Norises laiks un vieta: no 01.10.2023. līdz 30.09.2024., projekts aptver visu Latvijas teritoriju. Kopējais budžets: € 47 520

Projekta mērķis: Lai novērstu ugunsgrēku izcelšanos atkritumu uzglabāšanas un pārstrādes vietās, izstrādāt detalizētu novērtējamo parametru kopu un pilnveidot prasības A un B kategoriju darbības atļaujām, balstoties uz Skandināvijas valstu pieredzi.

Darba uzdevumi:

Izveidot atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumu sarakstu, kuru darbības gaitā var veidoties lokāli ugunsgrēki atkritumu uzglabāšanas un pārstrādes vietās;

Izstrādāt papildinājumus esošajām prasībām atkritumu uzglabāšanai, pārstrādei un noglabāšanai, nosakot nepieciešamo prasību kopu, kas ļaus preventīvi samazināt iespējamo ugunsgrēku izcelsmi;

Tiek organizēti klātienes semināri atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumiem, informējot tos par iespējām novērst ugunsgrēku izcelsmi un apkopojot uzņēmumu viedokļus par iespējamajām izmaiņām atļauju nosacījumos;

Rekomendācijas tiek iesniegtas VVD, atbilstošai A un B kategoriju darbības atļauju pilnveidošanai.

Iesniegt projekta rezultātu kopsavilkumu Fonda administrācijā publicēšanai interneta vietnē.

Papildus informācija: Rūta Bendere, LASA projekta vadītāja/eksperte, Tālr. + 371 29171599; E-pasts: bendere@lasa.lv