Preiļu novada pašvaldība

03.04.2015 10:08

Preiļu novada pašvaldība
Raiņa bulvārī 19, Preiļi, LV – 5301
Tālr.: 65322766;
Fakss: 65307323
http://www.preili.lv
e-pasts: dome@preili.lv
Reģ.Nr: 90000065720

Par atkritumu apsaimniekošanu atbildīgā persona: Vineta Igolniece, tālr.: 29420721

Pašvaldība nodrošina savas teritorijas parku, mežaparku un kapsētu vides sakopšanu un zaļo atkritumu apsaimniekošanu.

Pašvaldība veic zaru šķeldošanu. Zaļie atkritumi tiek nodoti atkritumu apsaimniekotājam kompostēšanai.
Notekūdeņu dūņas tiek apstrādātas un uzglabātas.

Kompostēšanā individuāli iesaistās mājsaimniecības.