Poligona Kaudzītes atklāšana Gulbenes raj. Litenes pagastā

27.02.2008 15:44

Poligona “Kaudzītes” pasūtītājas ir piecas pašvaldības – Gulbenes, Alūksnes, Balvu, Cesvaines un Lubānas -, kas kopā nodibinājušas SIA “Alba 5”.

Poligonā izbūvēta krātuve, kurā varēs noglabāt atkritumus vismaz tuvākos 20 gadus, to būs iespējams nepieciešamības gadījumā arī paplašināt. Poligonā uzbūvēts atkritumu šķirošanas angārs, uzstādīta atkritumu šķirošanas līnija un presēšanas iekārta.

Pērn poligona vajadzībām piegādāta tehnika – buldozers, iekrāvējs, kā arī tehnika infiltrāta pārvietošanai. Saņemti konteineri dalīto atkritumu savākšanai un bīstamo atkritumu novietošanai projektā iesaistītajās pilsētās.

2006.gadā Vides ministrijā Eiropas Savienības (ES) Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta “Malienas reģiona sadzīves atkritumu apsaimniekošana Latvijā” gaitā tika noslēgti līgumi par būvniecību, tehnisko uzraudzību un tehnikas un konteineru piegādi.

Līgums par būvniecību noslēgts ar SIA “Būvvalts R”, SIA “Gādība” un SIA “Vidzemes būvnieks”. Ar SIA “Asmāra” parakstīts pakalpojumu līgums par projekta administrēšanu un būvdarbu tehnisko uzraudzību, bet par atkritumu apsaimniekošanas sistēmai nepieciešamās tehnikas un atkritumu savākšanas konteineru piegādi līgums ir ar SIA “Volvo Truck Latvia”.

Poligona izbūves projekts paredz arī reģionā esošo mazo izgāztuvju rekultivāciju četros rajonos – kopumā ir jāsakārto 59 izgāztuves, kuras līdz ar reģionālā atkritumu poligona izveidi tiks slēgtas. Līdz šā gada oktobrim tas notiks arī visā Gulbenes rajonā, izņemot Ranku.

Līdz šim jau noslēgti līgumi par reģionā esošo mazo izgāztuvju rekultivāciju – par izgāztuvju rekultivāciju Alūksnes rajonā līgums noslēgts ar SIA “Valkas meliorācija”, bet ar SIA “Būvalts R” – par rekultivāciju Balvu, Gulbenes un Madonas rajonā.

Ar SIA “Valkas meliorācija” noslēgts līgums par 830 000 latu bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN), bet ar SIA “Būvalts R” – līgums par 1 524 394 latiem bez PVN. Firmām jāveic atkritumu pārvietošana un kompaktēšana, pretfiltrācijas slāņa izveide, auglīgās grunts uzvešana.

Gulbenē, Cesvainē, Lubānā, Alūksnē un Balvos pēc projekta beigām būs pieejami šķiroto atkritumu savākšanas laukumi.

Kopējās projekta izmaksas pārsniedz septiņus miljonus latu, 85% no izmaksām sedz Eiropas Kohēzijas fonds, bet pārējo summu piešķīrušas Malienas reģiona pašvaldības.

No valsts budžeta Malienas reģiona sadzīves atkritumu apsaimniekošanas projektam paredzēti 238 000 latu, savukārt 500 000 latu tiek paredzēti projekta izmaksu pieauguma segšanai. No pašvaldību budžeta plāna realizēšanai 2007.gadā paredzēti 795 000 latu. Vēl 115 000 latu no valsts budžeta sadzīves atkritumu apsaimniekošanas realizācijai tiks piešķirti 2008.gadā. No ES fondiem līdz 2009.gadam plāna realizēšanai paredzēti 3 864 000 latu.

Pašlaik Malienas reģionā ir daudz atkritumu izgāztuvju, kas izvietotas tuvu pilsētām un ciematiem un negatīvi ietekmē vidi un vietējos iedzīvotājus. Pēc jauna poligona izveides šā projekta gaitā visi reģionā saražotie sadzīves atkritumi tiks transportēti uz poligonu apglabāšanai.

Projektu īstenojot, tiks izveidota jauna atkritumu apsaimniekošanas sistēma Malienas reģionā, kā arī samazināta atkritumu izgāztuvju kaitīgā ietekme uz cilvēku veselību un vidi.

Poligons “Kaudzītes” veidojas kādreizējā Litenes lidlauka vietā un aizņems no tā apmēram 15 hektāru. Poligons pārvērtīsies par vienotu infrastruktūru, kas apvienos atkritumu savākšanu, pārstrādi un uzglabāšanu.