Pļaviņu novada pašvaldība

31.03.2015 18:56

Dzelzceļa ielā 11, Pļaviņas, LV-5120
Tālr.: 65133054; Fakss: 65133052
http://www.plavinas.lv
e-pasts: dome@plavinas.lv
Reģ.Nr: 90000043649

Par atkritumu apsaimniekošanu atbildīgā persona: Ņina Maškova, tālr.: 65133059

Pašvaldība nodrošina savas teritorijas parku, mežaparku, kultūrvēsturisko, dabas objektu un kapsētu vides sakopšanu un zaļo atkritumu apsaimniekošanu.
Notekūdeņu dūņas tiek apstrādātas un izmantotas lauksaimniecībā.
Pašvaldība veic zaru šķeldošana. Zaļie atkritumi tiek nodoti atkritumu apsaimniekotājam apglabāšanai sadzīves atkritumu poligonos.
Kompostēšanā individuāli iesaistās mājsaimniecības.