Pieredzes apmaiņas brauciens uz Lietuvu 2018.gada 4.-5.oktobrī

24.01.2019 20:12

Biedrība „Latvijas Atkritumu saimniecības asociācija”, sadarbojoties ar Kauņas Tehniskās universitātes Ķīmisko tehnoloģiju fakultāti, no 2018.gada 4.-5.oktobrim organizēja pieredzes apmaiņas braucienu Lietuvā. Programmā bija:

  • nebīstamo atkritumu sadedzināšanas rūpnīcas ar enerģijas atguvi Klaipēdā (apsaimniekotājs „Fortum”) apmeklējums – rūpnīcā nonāk iepriekš mehāniskās pirmapstrādes centros apstrādāti sadzīves atkritumi, kas tiek sadedzināti kustošo ārdu krāsnī (~1028°C) ar enerģijas atguvi un izplūdes gāzu attīrīšanas sistēmām;
  • Šauļu reģionālā atkritumu apsaimniekošanas centra (STRAC) apmeklējums – apsaimnieko reģionālo atkritumu apglabāšanas poligonu un veic jauktu sadzīves atkritumu mehāniski-bioloģisko apstrādi. Centrā tiek nodrošināta sadzīves bīstamo atkritumu (luminiscentās spuldzes, akumulatori, baterijas, krāsu, laku iepakojums un atlikumi) savākšana un uzglabāšana, videi kaitīgo preču atkritumu (riepu, elektrisko un elektronisko atkritumu) savākšana, priekšapstrāde un uzglabāšana, lielgabarīta, tekstilizstrādājumu, papīra/kartona, plastmasas (PET, LDPE plēves, HDPE u.c.), stikla, bioloģisko atkritumu (dārzu un parku atkritumu) savākšana, kā arī datu uzskaite un apstrāde.
  • tikšanās ar speciālistiem par depozīta sistēmas attīstību Lietuvā.

1.attēls. Pie Klaipēdas nebīstamo atkritumu sadedzināšanas rūpnīcas (foto: I.Teibe).

2.attēls. Tikšanās ar Lietuvas atkritumu apsaimniekošanas speciālistiem (foto: D.Āriņa).