Oslo pilsētas atkritumu apsaimniekošanas pieredze

09.06.2015 07:35

No 25. līdz 28. maijam “Kompostētāju klubam” bija iespēja pavērot, kā notiek pārtikas atkritumu savākšana no iedzīvotājiem Oslo, viesojoties pie projekta partneriem NILU – Norvēģijas Gaisa izpētes institūtā (LASA realizētais projekts „Sabiedrības izpratnes un zināšanu veicināšana par klimata izmaiņām, ko rada antropogēnie procesi – atkritumu un notekūdeņu apsaimniekošana” proj. līg. 2/EEZLV02/14/GS/046/008, kas tiek finansēts ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumentu atbalstu).

Lai gan Norvēģija nav Eiropas Savienības (ES) dalībvalsts, tā ir Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas locekle (angļu: European Free Trade Association (EFTA)) un ir parakstījusi vienošanos par vairāku ES direktīvu ieviešanu valstī vides jomā.
Norvēģija ir garākā (kopumā 1 752 km) un piektā lielākā (386 958 km² kopējā platība) Eiropas valsts ar 5 miljoniem iedzīvotājiem. Valstī ar tik lielu iedzīvotāju izkliedi atkritumu apsaimniekošanas nodrošināšana ir patiešām liels izaicinājums. Pirmais vienotais likums par piesārņojumu un atkritumiem tika pieņemts 1981. gadā, kas noteica atkritumu apsaimniekošanas tiesisko regulējumu.

Oslo Atkritumu apsaimniekošanas stratēģija

Kopš 2006. gada Oslo pilsētai ir sava Atkritumu apsaimniekošanas stratēģija, kas nosaka ambiciozus mērķus atkritumu daudzuma samazināšanai un pārstrādei. Stratēģijas mērķis ir samazināt CO2 emisiju un palielināt resursu izmantošanas efektivitāti.

Oslo atkritumu apsaimniekošanas stratēģija balstās uz atkritumu apsaimniekošanas hierarhiju – samazināt, izmantot atkārtoti, pārstrādāt, reģenerēt ar enerģijas atguvi un kā pēdējā rīcība – atkritumu apglabāšana. Lai to īstenotu, nepieciešama aktīva iedzīvotāju iesaiste un pilsētas pašpārvalde ļoti nopietni pie tā strādā.

Stratēģijas mērķi ir iekļauti pilsētas attīstības plānošanā un harmonizē ar visiem politikas sektoriem. Piemēram, pilsētas attīstības plānotājiem un izstrādātājiem, pašvaldība rosina ieviest vakuuma atkritumu savākšanas sistēmas, lai samazinātu autotransporta plūsmu, kas nepieciešama atkritumu savākšanai.

Kur Oslo izmanto atkritumus?

Apmēram 84 000 mājsaimniecības siltumu apgāde tiek nodrošināta ar enerģiju, kas iegūta no atkritumu sadedzināšanas.

Metāna gāze no sadzīves atkritumu poligona Grønmo tiek savākta un nogādāta uz uzņēmumu Klemetsrud, kur to izmanto elektroenerģijas ražošanā.

Oslo darbojas arī princips „piesārņotājs maksā” attiecībā uz patēriņa iepakojumu.

Liela daļa aktivitāšu atkritumu apsaimniekošanas stratēģijā ir vērstas uz to, lai mainītu iedzīvotāju ikdienas rīcību un rosinātu atkritumus neradīt, atkārtoti izmantot un pārstrādāt. Tāpēc pilsētas pašvaldība ļoti daudz sadarbojas ar nevalstiskajām organizācijām un palīdz realizēt daudzas atkritumu apsaimniekošanas atpazīstamības kampaņas – ievietojot informāciju savā mājas lapā un paplašinot atkritumu dalītas savākšanas sistēmu.

Sasniedzamie mērķi

2011. gadā Oslo tika savākti apmēram 240 000 tonnas mājsaimniecības atkritumi, no tiem atkārtoti tika izmantots – 1 %, pārstrādāti – 33 %, reģenerēti ar enerģijas atguvi – 60 %, bet apglabāti tikai 6%.

Līdz 2014. gadam Oslo plānoja sasniegt jau 50 % mājsaimniecības atkritumu pārstrādi un īpašu uzmanību pievērst sadzīvē radušos bīstamo atkritumu dalītai vākšanai un pārstrādei.

Pārtikas atkritumus no iedzīvotājiem savāc dalīti jau to rašanās avotā, pēc tam tos pārstrādā biogāzē (biometāns) un iegūst biomēslojumu. Saražotā biogāze nodrošina pilsētas sabiedriskā transporta kustību. Šādi tiek iegūts pozitīvs efekts abos sektoros – samazināta sabiedriskā transporta vides ietekme un nodrošināta atkritumu pārstrāde. Savukārt plastmasas pārstrāde palīdz samazināt emisijas, kas rodas jaunu izejmateriālu ieguvē, lai ražotu jaunus izstrādājumus.

Oslo pilsētas noteiktais mērķis atkritumu apsaimniekošanā – katrs iedzīvotājs avotā atšķiro 10 kg plastmasas iepakojumu un 50 kg pārtikas atkritumu, kas ļaus katru gadu samazināt CO2 emisiju par 20 000 tonnām.

Izmantotā literatūra:

Kjær Birgitte (2013). Municipal waste management in Norway. Copenhagen Resource Institute. From European Environment Agency (EEA), file:///E:/Downloads/Norway_MSW.pdf

Oslo: Integrated Waste Management System. From: City Climate Leadership Awards, http://cityclimateleadershipawards.com/oslo-integrated-waste-management-system/