Noteiktu otrreizēji izmantojamu polimēru materiālu pārstrādes produktu gala statusa noteikšana, proj. Nr. 1-08/209/2018

26.06.2018 21:16

Biedrība “Latvijas Atkritumu saimniecības asociācija” 2018.gada 7.maijā ir uzsākusi Latvijas vides aizsardzības fonda finansētu projektu “Noteiktu otrreizēji izmantojamu polimēru materiālu pārstrādes produktu gala statusa noteikšana”, projekta reģistrācijas Nr. 1-08/209/2018, līguma Nr. 1-20/83 no 07.05.2018.

Projekta sadarbības partneris: Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) Vides aizsardzības departaments. Norises laiks un vieta: no 07.05.2018 līdz 31.12.2018, projekts aptver visu Latvijas teritoriju. Kopējais budžets: € 10 000

Projekta īstermiņa mērķis: Lai samazinātu nekvalitatīva otrreizēji izmantojama polimēru materiāla ievešanu un pārstrādes procesu atlikumu noglabāšanu, izstrādāt valsts mērogā atbilstošas prasības noteikta veida otrreizējā polimēru materiāla savākšanai un pārstrādei ar mērķi – izstrādājot gala statusa prasības polimēru materiālu pārstrādes produktiem, nodrošināt to kvalitātes prasību atbilstību gala produkta statusam.

Projekta ilgtermiņa mērķis: Nodrošināt valstī polimēru materiālu savākšanu un pārstrādi atbilstoši ES prasībām.

Darba uzdevumi:

Novērtēt noteikta veida ( PE, PET, HDPE) pašreizējo otrreizējo polimēru izejvielu pārstrādes situāciju valstī;

Salīdzināt pašreizējo pārstrādes materiālu atbilstību EK priekšlikumos izstrādātajām prasībām;

Atbilstoši Latvijas situācijai otrreizējo polimēru materiālu izmantošanai pārstrādei, izstrādāt vadlīnijas un materiālu MK noteikumu sagatavošanai noteiktu otrreizējo polimēru materiālu pārstrādei un šo vadlīniju ieviešanas prasības;

Informēt par izstrādātajām prasībām noteikta veida otrreizējā polimēru materiāla savākšanai un pārstrādei polimēru materiālu pārstrādātājus un izejvielu – polimēru atkritumu apsaimniekotājus.

 

Papildus informācija:

Rūta Bendere, LASA projekta vadītāja/eksperte

Tālr. + 371 29171599; E-pasts: bendere@edi.lv