Noteiktu otrreizēji izmantojamu polimēru materiālu pārstrādes produktu gala statusa noteikšana, proj. Nr. 1-08/209/2018

24.01.2019 20:20

 

Biedrība “Latvijas Atkritumu saimniecības asociācija” pabeigusi Latvijas vides aizsardzības fonda finansēto projektu “Noteiktu otrreizēji izmantojamu polimēru materiālu pārstrādes produktu gala statusa noteikšana”, projekta reģistrācijas Nr. 1-08/209/2018, līguma Nr. 1-20/83 no 07.05.2018

Biedrība “Latvijas Atkritumu saimniecības asociācija” 2018.gada decembra beigās īstenoja Latvijas vides aizsardzības fonda finansētu projektu “Noteiktu otrreizēji izmantojamu polimēru materiālu pārstrādes produktu gala statusa noteikšana”, projekta reģistrācijas Nr. 1-08/209/2018, līguma Nr. 1-20/83 no 07.05.2018

Projektā ir izpildīti visi plānotie uzdevumi, t.sk., atbilstoši Latvijas situācijai otrreizējo polimēru materiālu izmantošanā pārstrādei, izstrādātas vadlīnijas un materiāls MK noteikumu sagatavošanai noteiktu otrreizējo polimēru materiālu pārstrādei un šo vadlīniju ieviešanas prasības.

Pašreizējo otrreizējo polimēru izejvielu pārstrādes situāciju valstī raksturo 1. un 2.tabula. Sk. pieliekumā.

Jaunumi_3