Nīcas novada pašvaldība

31.03.2015 19:37

Bārtas ielā 6, Nīca, Nīcas novads, LV-3473
Tālr.: 63469049; Fakss: 63489502
http://www.nica.lv
e-pasts: dome@nica.lv
Reģ.Nr.: 90000031531

Par atkritumu apsaimniekošanu atbildīgā persona: Normunds Brīvulis, tālr.: 29445200.

Pašvaldība nodrošina savas teritorijas parku, mežaparku, kultūrvēsturisko, dabas objektu un kapsētu vides sakopšanu un zaļo atkritumu apsaimniekošanu.
Notekūdeņu dūņas tiek apstrādātas un iestrādātas lauksaimniecības zemē, kā arī nodotas apsaimniekošanas uzņēmumam.
Pašvaldība veic zaru šķeldošanu, kā arī nesen ir izveidojusi savu kompostēšanas laukumu. Iegūto kompostu paredzēts izmantot apstādījumu veidošanā un teritorijas labiekārtošanā.

Kompostēšanā individuāli iesaistās arī mājsaimniecības.