Mērījumi pārtikas atkritumu un pārpalikumu apjoma noteikšanai

09.01.2022 21:09

Biedrība “Latvijas Atkritumu saimniecības asociācija” īstenoja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pasūtīto un Latvijas vides aizsardzības fonda finansēto projektu: “Mērījumi pārtikas atkritumu un pārpalikumu apjoma noteikšanai” (Nr. IL/78/2021). Projekta īstenošanas laiks: 24.08.2021.-30.11.2021.

Projektā tika iesaistīti eksperti Rūta Bendere, Zanda Melnalksne, Dace Āriņa un Ināra Teibe.

Finansēšanas avots: valsts budžeta programmas 21.00.00 “Vides aizsardzības fonds un iemaksas starptautiskajās organizācijās”, apakšprogrammas 21.13.00 “Nozares vides projekti” projekta Nr. 1-08/202/2020 līdzekļiem.

Pētījuma mērķis: Veikt pārtikas atkritumu un pārpalikumu mērījumus par 2019. un 2020. gadu katrā pārtikas piegādes ķēdes posmā: primārā ražošana; pārstrāde un ražošana; pārtikas mazumtirdzniecība un citāda izplatīšana; restorāni un ēdināšanas pakalpojumi; mājsaimniecības.

Novērtējumā tika izmantotas Eiropas Komisijas 2019. gada 3. maija Deleģētā lēmuma (ES) 2019/1597 III pielikumā noteiktās pārtikas mērījumu metodes – tiešā mērīšana, intervēšana, koeficientu izmantošana, atkritumu sastāva mērījumi. Mērījumu rezultātā pārtikas atkritumu kopējais daudzums 2019.gadā primārajā ražošanā bija 320 971 t, pārstrādē un ražošanā 53483t, pārtikas mazumtirdzniecībā un citā izplatīšanā 48 372 t, restorānos un ēdināšanas pakalpojumos 13 993 t, mājsaimniecībās 157 873 t, savukārt 2020.gadā bija primārajā ražošanā bija 333 701 t, pārstrādē un ražošanā 66107t, pārtikas mazumtirdzniecībā un citā izplatīšanā 47 853 t, restorānos un ēdināšanas pakalpojumos 10 627 t, mājsaimniecībās 156 528 t. Kopā 2019.gadā radītas 594 692 t pārtikas atkritumu un 2020.gadā 614 816 t. Projekta eksperti, sniedzot savus priekšlikumus, kā būtisku uzsver šķirotu bioloģisko atkritumu savākšanas uzsākšanu no visiem to radītājiem. Projekta rezultāti prezentēti tiešsaistes seminārā 24.11.2021.

1. Par iepirkuma līguma Nr_revID

D.Āriņa_Mazumtirdzniecība_un_vairumtirdzniecība_revID_

D.Āriņa_Sabiedriskā ēdināšana un izmitināšana_revID

LASA_infografika_partikas-atkritumi (003)

PĀRSTRĀDE UN RAŽOŠANA_revID

Primara razosana_22112021

varam_partikas-atkritumi_mājsaimniecības