Ludzas novada pašvaldība

02.04.2015 18:23

Ludzas novada pašvaldība
Raiņa ielā 16, Ludza, Ludzas novads, LV-5701
Tālr.: 65707400;
Fakss: 65707402
http://www.ludza.lv
e-pasts: dome@ludzaspils.lv
Reģ.Nr: 90000017453

Par atkritumu apsaimniekošanu atbildīgā persona: Aivars Strazds, tālr.: 29255584.

Pašvaldība nodrošina savas teritorijas parku, mežaparku, kultūrvēsturisko, dabas objektu un kapsētu vides sakopšanu un zaļo atkritumu apsaimniekošanu.
Pašvaldībai kompostē zaļos atkritumus un kompostu izmanto apzaļumošanā, kā arī nodod kompostēšanai atkritumu apsaimniekotājam.
Veic zaru šķeldošanu un šķelda tiek nodota siltumražotājiem.
Notekūdeņu dūņas tiek apstrādātas un uzglabātas.

Kompostēšanā individuāli iesaistās mājsaimniecības.