Līvānu novada pašvaldība

31.03.2015 19:34

Rīgas ielā 77, Līvāni, Līvānu novads, LV – 5316
Tālr.: 65307250; Fakss: 65307255
http://www.livani.lv
e-pasts: dome@livani.lv
Reģ.Nr.: 90000065595

Par atkritumu apsaimniekošanu atbildīgā persona: Gunita Vaivode, tālr.: 65307807.

Pašvaldība nodrošina savas teritorijas parku, mežaparku, kultūrvēsturisko, dabas objektu un kapsētu vides sakopšanu un zaļo atkritumu apsaimniekošanu.
Pašvaldība veic kompostēšanu un komposts tiek izmantots lauksaimniecībā. Notekūdeņu dūņas tiek apstrādātas un izmantotas lauksaimniecībā.

Kompostēšanā individuāli iesaistās arī mājsaimniecības