Līgatnes novada pašvaldība

31.03.2015 19:32

Spriņģu iela 4, Līgatne, Līgatnes novads, LV-4110
Tālr.: 64153275; Fakss: 64153176
http://www.ligatne.lv
e-pasts: novadadome@ligatne.lv
Reģ.Nr.: 90000057333

Par atkritumu apsaimniekošanu atbildīgā persona: Imants Antonovs, tālr.: 26466615

Pašvaldība nodrošina savas teritorijas parku, mežaparku, kultūrvēsturisko, dabas objektu un kapsētu vides sakopšanu un zaļo atkritumu apsaimniekošanu.
Zaļos atkritumus nodod atkritumu apsaimniekotājam turpmākai kompostēšanai.

Notekūdeņu dūņas tiek apstrādātas un izmantotas lauksaimniecībā.