Latvijas vides aizsardzības fonda finansētā projekta “Rekomendāciju pilnveidošana ugunsgrēku preventīvai novēršanai atkritumu apsaimniekošanas objektos”(Nr. 1-08/76/2023) 2024.gada 14.maija semināra vērtējuma apraksts

28.06.2024 07:13