Mājsaimniecības

Sadaļā apkopota mājsaimniecību pieredze bioatkritumu apsaimniekošanā. Tās mērķis ir iedrošināt tos, kas nav vēl uzsākuši kompostēt, dalīties ar labo pieredzi un komposta gatavošanas receptēm, uzzināt veiksmes, izprast neveiksmes, iepazīties ar komposta gatavošanas un izmantošanas iespējām.
Ja vēlieties pastāstīt par savu pieredzi kompostēšanā, lūdzu sūtiet aprakstu uz e-pasta adresi: compost@edi.lv.

Reģistrējies kā kompostētājs!

Mājsaimniecība Uzņēmums