Kompostētāju klubs, VARAM, Vides konsultatīvajā sēdē

04.03.2015 16:54

Biedrība „Latvijas atkritumu saimniecības asociācija” iepazīstināja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Vides konsultatīvās padomes sēdes dalībniekus ar uzsākto projektu „Kompostētāju klubs – kompostēšanas popularizēšanas kampaņa” norisi, mērķiem, galvenajām mērķa grupām un aktivitātēm, kā arī aicināja aktīvi iesaistīties kampaņā. Sēdē piedalījās 18 klausītāji.