Koksnes sadedzināšanas pelnu kā otrreizēji izmantojamu materiālu gala statusa noteikšana, proj. Nr. 1-08/81/2019

24.12.2019 15:59

Biedrība “Latvijas Atkritumu saimniecības asociācija” 2019.gada 2.septembrī ir uzsākusi Latvijas vides aizsardzības fonda finansētu projektu “ Koksnes sadedzināšanas pelnu kā otrreizēji izmantojamu materiālu gala statusa noteikšana”,projekta reģistrācijas Nr. 1-08/81/2019, saskaņā ar Latvijas vides aizsardzības fonda padomes 2019. gada 14. augusta sēdes lēmumu (protokols Nr. 6 § 6.1.).

Projekta sadarbības partneris: Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) Vides aizsardzības departaments. Norises laiks un vieta: no 02.09.2019 līdz 30.06.2020., projekts aptver visu Latvijas teritoriju. Kopējais budžets: € 29 000

Projekta mērķis: sagatavot gala statusa noteikumus koksnes sadedzināšanas pelnu izmantošanai Latvijā, norādot pielietojuma veidus izvēlētajās nozarēs – lauksaimniecība, mežsaimniecība un celtniecības materiālu tehniskie risinājumi, kā arī  atbilstošās pelnu sastāva prasības to izmantošanai. Darba uzdevumi:

Apzināt Latvijas kurtuves, kurās izmanto koksnes kurināmo;

Koksnes pelnu paraugu ņemšana un sastāva analīze, ietverot radioaktivitātes mērījumus  no lielākajām Latvijas kurtuvēm;

Izvērtēt Latvijas mežzinātnes institūta “Silava”, Latvijas Lauksaimniecības universitātes un Latvijas Bioenerģijas asociācijas pieredzi attiecībā uz koksnes sadedzināšanas pelnu izmantošanu tautsaimniecībā, nodrošināt sadarbību ar minētajām nozaru institūcijām projekta darba uzdevumu izpildē;

Izanalizēt un apkopot tehnoloģiju jomas, kurās Latvijā var izmantot koksnes pelnus un noteikt atbilstošās prasības pelnu kvalitātei;

Starpposma rezultātu saskaņošana ar Projekta sadarbības iestādi;

Balstoties uz veiktajām analīzēm un izmantojamo Latvijas apstākļiem tehnoloģiju apkopojumu, noteikt koksnes pelnu kvalitātes prasības un izstrādāt gala statusa noteikumus koksnes sadedzināšanas pelnu kā otrreizēji izmantojamu materiālu izmantošanai. Iesniegt izstrādātos noteikumus VARAM;

Sagatavot un prezentēt projekta rezultātus plašā seminārā.

Sagatavot un iesniegt Fonda administrācijai projekta rezultātus un projekta kopsavilkumu vai projekta aprakstu, ja projektā ir konfidenciāla informācija, publicēšanai mājas lapā.

Papildus informācija:

Rūta Bendere, LASA projekta vadītāja/eksperte

Tālr. + 371 29171599; E-pasts: bendere@lasa.lv