Koksnes sadedzināšanas pelnu kā otrreizēji izmantojamu materiālu gala statusa noteikšana, proj. Nr. 1-08/81/2019

30.06.2020 15:26

Biedrība “Latvijas Atkritumu saimniecības asociācija” 2020.gada 30.jūnijā ir pabeigusi Latvijas vides aizsardzības fonda finansētā projekta “ Koksnes sadedzināšanas pelnu kā otrreizēji izmantojamu materiālu gala statusa noteikšana”,

projekta reģistrācijas Nr. 1-08/81/2019,  īstenošanu, sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) Vides aizsardzības departamentu. Projektā ir izpildīti visi plānotie uzdevumi, t.sk., izanalizētas un apkopotas tehnoloģiju jomas, kurās Latvijā var izmantot koksnes pelnus un noteiktas atbilstošās prasības pelnu kvalitātei; pamatojoties uz veiktajām analīzēm, izstrādāti gala statusa noteikumi koksnes sadedzināšanas pelnu kā otrreizēji izmantojamu materiālu izmantošanai; noorganizēts seminārs nozaru ekspertiem, vides speciālistiem, kā arī attiecīgo jomu institūciju un organizāciju pārstāvjiem, potenciālajiem pelnu izmantošanas nozaru uzņēmējiem, kurā prezentēti projekta rezultāti, informācija nodota Projekta sadarbības iestādei.

Papildus informācija:

Rūta Bendere, LASA projekta vadītāja/eksperte

Tālr. + 371 29171599; E-pasts: bendere@lasa.lv