Koksnes sadedzināšanas pelnu kā otrreizēji izmantojamu materiālu gala statusa noteikšana, proj. Nr. 1-08/81/2019

30.03.2020 20:08

Biedrība “Latvijas Atkritumu saimniecības asociācija” turpina LVAF finansētā projekta īstenošanu. Veikts Latvijas kurtuvju koksnes pelnu sastāva analīžu, tai skaitā to radioaktivitātes mērījumu rezultātu apkopojums. Veikta komunikācija ar ekspertiem un kurtuvju apsaimniekotājiem.

Ir sagatavots apkopojums par Latvijas mežzinātnes institūta “Silava”, Latvijas Lauksaimniecības universitātes un Latvijas Bioenerģijas asociācijas pieredzi attiecībā uz koksnes sadedzināšanas pelnu izmantošanu tautsaimniecībā, kā arī izanalizētas tehnoloģiju jomas, kurās Latvijā var izmantot koksnes pelnus. Ar projekta īstenošanas gaitu LASA kopsapulcē 4.martā iepazīstināti arī LASA biedri.

Papildus informācija:

Rūta Bendere, LASA projekta vadītāja/eksperte

Tālr. + 371 29171599; E-pasts: bendere@lasa.lv