Koksnes sadedzināšanas pelnu kā otrreizēji izmantojamu materiālu gala statusa noteikšana, proj. Nr. 1-08/81/2019

03.03.2020 00:13

Projekta ietvarā 2019. gada nobeigumā veikts Latvijas kurtuvju apsekojums un paņemti koksnes pelnu paraugi. 2020. gada sākumā uzsāktas koksnes pelnu sastāva analīzes un veikti  pelnu radioaktivitātes mērījumi. Ar projekta mērķiem un iegūtajiem rezultātiem iepazīstināta sadarbības organizācija – VARAM, kā arī tie prezentēti Siltumražotāju asociācijā un Atkritumu apsaimniekošanas darba grupai VARAM.